Inga födelsedagar får firas

Fråga: Är det bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föddes 12 Rabî´ al-Awwal? Vad är domen för att fira hans födelsedag?

Svar: Det är inte tillåtet att fira hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag ehuru han föddes då. Trots det är det inte tillåtet att fira hans födelsedag. Handlingen är innovation. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”1

Alltså är det varken tillåtet att fira sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag eller någon annans födelsedag. Folk lever på födelsedagar. Födelsedagsfester innebär att folks egendomar slösas orätt och att innovationer och nyheter sprids. Du skall inte ens äta av maten som har lagats till födelsedagsfesten.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).