Inga födelsedagar är tillåtna att fira

Fråga: Vad är domen för att fira profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag? Vad är domen för att årligen fira sin egen födelsedag?

Svar: Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

”Tag alltså emot vad sändebudet ger er [av detta] och avstå [villigt] från det som han nekar er.”1

al-´Irbâdh bin Sâriyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Håll fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Håll fast vid den och bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för de nya frågorna. Varje ny fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet kommer att få det avvisat.”

Varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de ädla följeslagarna eller någon av Salaf firade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag. Därför är handlingen en införd innovation. Om handlingen hade varit en god Sunnah skulle följeslagarna och efterföljarna som är bättre än oss praktiserat handlingen innan oss.

Det är inte heller tillåtet för människan att fira sin egen födelsedag. Det är en innovation. Det har rapporterats autentiskt:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet kommer att få det avvisat.”

Likaså är det en liknelse av de otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som liknar ett folk tillhör det.”

159:7