Inga domar baseras på drömmar

Fråga: Om en person drömmer om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som påbjuder eller förbjuder honom något. Måste han verkställa ordern?

Svar: Nej. Efter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död utfärdas inga påbud eller förbud bortsett från det som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd och förbjöd under sin livstid. Föreskrivna domar grundas inte på drömmar, frånsett profeternas drömmar som var en uppenbarelse från Allâh.