Inga demonstrationer i islam

Fråga: Vad är domen för att de islamiska grupperna medverkar om att bekämpa de människostiftade lagarna?

Svar: Det är obligatoriskt.

Fråga: Vad är domen för att de islamiska grupperna medverkar om att bekämpa de människostiftade lagarna? Det vill säga grupperingarna.

Svar: Om du upprepar frågan efter att det har sagts att det är obligatoriskt, så betyder det att du har något i kikaren. Vad exakt menar du med ordet ”medverkar”?

Frågeställare: Revolt.

al-Albânî: Må Allâh vägleda dig. Är det så man ställer en fråga? Med revolt menar du dessa demonstrationer.

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Du verkar inte ha varit med häromsistens. Vi talade ingående om detta och kom fram till att dessa demonstrationer som är till för att fördöma vissa lagar är utländska tillvägagångssätt som inte får tillämpas av muslimerna.