Inga böcker för nybörjare

Fråga: Vissa nya studenter inleder sina Fiqh-studier med läsning av Ibn Hazms (rahimahullâh) bok ”al-Muhallâ”. Är det korrekt metod?

Svar: Nej. Det är inkorrekt. Bara stora lärda når fram till al-Muhallâ. Han här är nybörjare. Skall du som nybörjare läsa al-Mughnî? Det är olämpligt. al-Muhallâ är som al-Mughnî om inte större. Det är inte tillåtet. Inte heller kommer du att gagnas.