Inga bevis för att vidrörning av motsatt kön bryter tvagning

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/710)

I princip saknas en dom i denna fråga. En sådan dom kan bara bekräftas med specifika bevis som är tomma på faktorer som häver plikt. Dessutom har det bekräftats via flera håll att ´Â’ishah sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig och kysste för att sedermera be utan att två sig.”

Denna hadith rapporteras med flera formuleringar. Den rapporteras av Ahmad, Ibn Abî Shaybah, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah… Också Umm Salamah sade att:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kysste henne medan han fastade – han varken bröt fastan eller tvådde sig.”

Zaynab as-Sahmiyyah berättade att ´Â’ishah sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade kyssas för att sedermera be utan att två sig.”

Rapporterad av Ahmad.