Inga besked om solförmörkelsebönen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Igår efter ´Asr kungjorde imamen att nyheterna har konstaterat att en solförmörkelse kommer att äga rum och att solförmörkelsebönen ska hållas 16:30. Är det föreskrivet att göra så?

Svar: Solförmörkelsebönen bes inte förrän solförmörkelsen har skådats. Man utgår inte från nyheter och astronomers besked. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Solen och månen är två av Allâhs budskap. Allâh skrämmer Sina slavar med dem. De förmörkas inte till följd av någons död eller liv. Om ni ser något från dem så skall ni be och åkalla till dess att det klarnar.”1

Det är inte tillåtet att kungöra detta förrän solförmörkelsebönen har beskådats. När den väl beskådas utropar man:

الصلاة جامعة

”Detta är en samlingsbön.”

Först då går man dit och ber.

1Muslim (911).