Inga barn de första åren

Fråga: Det finns flera makar och makor som är överens om att använda preventivmedel de två första åren av äktenskapet för att kunna känna sig säkra huruvida de vill fortsätta äktenskapet och för att saker och ting skall bli stabila. Därefter är det meningen att preventivmedlen läggs åt sidan. Vad är domen för det?

Svar: Det hör till en dålig tanke om Allâh (´azza wa djall). Människan skall gifta sig och ha en bra tanke om Allâh och tänka att äktenskapet kommer att förbli om Allâh vill. Människan skall ha en bra tanke om Allâh. Hon skall sträva efter en avkomma och lämna dessa frågor, tvångstankar och handlingar som sprids av djävlarna. De skrämmer människorna med avkommor och graviditeter.

Ha en bra tanke om Allâh. Tro inte att äktenskapet kommer att misslyckas. Ha en bra tanke om Allâh och tänk att äktenskapet kommer att vara lyckat.

Skulle det hända att makarna inte kommer överens längre fram i livet, hör frågan till Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Behandla den. Antingen blir det bättre eller också gifter du dig med en annan kvinna.