Inga andra åsikter efter följeslagarnas enighet

Fråga: Om följeslagarna är enade om en fråga, är det då tillåtet för senare generationer att ha en andra åsikt?

Svar: Den som gör det utsätter sig själv för en allvarlig fara och en stor risk:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Skall du ha en annan åsikt efter att följeslagarna har enats om en fråga? Det är en rivning av samstämmigheten, en motsättning till Qur’ânen och Sunnah, en opposition gentemot Allâh, sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende samt ett följe av något annat än de troendes väg. Alltså är det inte tillåtet.

14:115