Inför varje sura

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/248-249)

335 – Jag hörde min fader säga:

Den bedjande ska säga:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

inför varje sura.” Min fader blev frågad om den bedjande som är klar med al-Fâtihah också ska inleda nästa sura genom att läsa:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Han svarade: ”Ja, men inte högt. Ty Ibn ´Umar läste frasen två gånger, en gång innan al-Fâtihah och en gång innan suran efteråt. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) ansåg till och med att frasen är en del av suran.”