Inför Himmelsfärdsfesten

Fråga: I natt är natten till 27 Radjab. Vissa människor anser att Nattfärden och Himmelsfärden ägde rum den natten. Vad säger ni om det?

Svar: Nattfärden och Himmelsfärden är sanna. De var några av sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel. Allâh har däremot inte föreskrivit för oss att festa den natten. Varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare eller Salaf festade den natten. Alltså får vi inte innovera något efter dem. Det är en villfarelse:

”Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”1

Därtill har det inte bekräftats vilket exakt datum Nattfärden och Himmelsfärden ägde rum. Det har inte bekräftats att de ägde rum natten till 27 eller någon annan natt. Om det hade funnits någon nytta med att veta när den ägde rum skulle Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det. När ett sådant klargörande inte finns i Qur’ânen och Sunnah betyder det att vi inte är ålagda att forska kring dess datum för att festa. Det har inget med religionen att göra. Det är en innovation. För det första fastställs en natt utan bevis och för det andra har Allâh, vid eventuellt bevis för nattens datum, inte föreskrivit för oss att festa den natten.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).