Impotent make och otrogen make

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Ahkâm Ahl-il-Milal war-Riddah, sid. 193

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om den impotente mannen som inte klarar av samlag. Han svarade: ”Där implementeras separation och inte skilsmässa.” Jag frågade: ”Gäller samma sak om makan konverterar till islam medan maken vägrar?” Han svarade: ”Ja.”