Imamernas enighet

at-Tirmidhî sade: Qutaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss: Jag frågade Yahyâ bin Sa´îd:

”Vad sade imamerna på din tid om Abû Bakr, ´Umar och ´Alî?” Han svarade: ”Fri är Allâh från brister! Jag har inte sett någon betvivla Abû Bakrs och ´Umars förträfflighet över ´Alî. De var bara oense om ´Alî och ´Uthmân.”