Imamernas enade syn på Ahl-ul-Bid´a

Imâm Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Hâtim ar-Râzî (d. 327)

´Aqîdat-ur-Râziyayn, sid. 223

Jag frågade min fader och Abû Zur´ah om Ahl-us-Sunnahs lära inom religionens grunder och vilken lära de lärde har haft som de har träffat världen över och vad de två anser om det. De sade:

”Vi träffade de lärde i Hidjâz, Irak, Levanten och Jemen och deras lära var…

32 – Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.

33 – De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar.

34 – De förbjöd sittningar med skolastiker och läsning av skolastikers böcker. De sade:

”En skolastiker lyckas aldrig.”

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar.

De förbjöd sittningar med skolastiker.

Och läsning av skolastikers böcker.

De sade: ”En skolastiker lyckas aldrig.”

Det säger även jag.

Abû ´Alî bin Hubaysh al-Muqrî sade:

”Det säger även jag.”

Vår Shaykh Ibn-ul-Mudhaffar sade:

”Det säger även jag.”

Vår Shaykh sade:

”Det säger även jag.”