Imamerna talade till offentligheten

an-Nawawî nämnde i ”al-Madjmû´” att det har autentiserats att ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Om en hadîth är autentisk ska ni efterleva den och lämna min åsikt.”1

an-Nawawî sade:

Detta uttalande har rapporterats med flera formuleringar.”

Detta bevisar det vi har sagt. ash-Shâfi´îs ord kan inte riktas till Mudjtahidûn då de inte handlar enligt hans åsikt oavsett om hadîthen är autentisk eller inte. Inte heller behöver de den upplysningen. Av hänsyn tilltalade han folk och följeslagare som följde hans åsikter så att de inte skulle förhålla sig fanatiskt till honom och prioritera hans ord framför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Det bevisar bara hur mycket han högaktade profetisk Sunnah och prioriterade den framför personliga analogier och i många fall rationella teorier. an-Nawawî (rahimahullâh) poängterade att många av Shâfi´iyyahs lärde utgick från den principen i många sakfrågor. Ett exempel är frasen i böneutropet:

الصلاة خير من النوم

”Bön är bättre än sömn.”

Enligt ash-Shâfi´îs nya åsikt är frasen inte Sunnah. Men i och med att hadîthen är autentisk lämnade de hans åsikt.

1al-Harawî i ”Dhamm-ul-Kalâm” (1/47/3), al-Khatîb i ”al-Ihtidjâdj bish-Shâfi´î” (2/8), Ibn ´Asâkir (1/9/15), an-Nawawî i ”al-Madjmû´” (1/63), Ibn-ul-Qayyim (3/361), al-Fulânî, sid. 100.