Imamerna som tolkade Allâhs ansikte som riktning

Publicerad: 2012-11-01
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Bayân li Akhtâ’ Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 144-145

 

al-Bûtî tillskrev Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra att de tolkar Allâhs ansikte som riktning, Qiblah eller essens. Han fick för sig att detta är en förvrängning av Ansiktet som är en av Allâhs essensegenskaper.

Detta antagande är ett klart och tydligt fel. Dessa imamer menade inte det som han fick för sig. Ordet Wadjh, ansikte, kan ha flera betydelser. Det kan betyda en essensegenskap, religion, avsikt, riktning och kurs. Det är ordets sammanhang som bestämmer vad det skall betyda. Om ordet Wadjh skulle förklaras utmed några av dessa betydelser baserat på ett korrekt sammanhang eller något annat, är det korrekt och inte alls en förvrängning. Faktum är att det är en förklaring till just det ordet.

Detta bevisar att doktorn har helt fel när han säger att det är tillåtet att förstå verserna och hadîtherna om Allâhs egenskaper som metaforer och inte ordagrant. Han har inte heller något bevis för det hos Salaf. Det som han har nämnt från vissa av dem är antingen inte bekräftat eller också betyder det inte alls det som han har fått för sig.