Imamens tvagning bryts

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/366)

523 – Jag frågade min fader om imamen vars tvagning bryts under bön; ska han utse en ersättare och två sig? Han svarade:

Om han utser en ersättare, fortsätter de att be. Och om han inte utser en ersättare, ber var och en för sig.”