Imamens innovativa erinran efter bönen

Fråga: Efter bönen läser imamen erinran högt på samma sätt som Qur’ânen läses. Vad är domen för det?

Svar: Det är innovation. Sättet är innovativt. Erinran är föreskriven, men inte på det sättet. Det är inte tillåtet.