Imamens fel står för honom

Fråga: Vad är domen för att be bakom en person som läser al-Fâtihah fel? Han läser exempelvisالمستكيم istället förالمستقيم.

Svar: Om du kan be bakom någon som läser bättre får du göra det. Annars är din bön korrekt bakom honom. Hans fel står för honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om ledarna:

”De kommer att leda er i bönen. Om de gör rätt, är det till er och deras fördel. Och om de gör fel, är det till er fördel och deras nackdel.”