Imamen upprepar verserna under Tarâwîh

Fråga: Det finns imamer som upprepar verserna som tar upp belöning och straff när de ber Tarâwîh. Vad är domen för det?

Svar: Han försvårar det för samlingen. Om han ber själv är det okej att upprepa verserna som tar upp straffet och paradiset och förlåtelsen. Det skall han däremot inte göra om han ber med samlingen eftersom han försvårar det för dem.