Imamen täcker de leddas bortglömda plikter

Fråga: Jag var ledd i bönen och glömde säga:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

Måste jag göra Sudjûd på grund av glömska?

Svar: Det täcker imamen för dig. Imamen täcker de leddas Sudjûd på grund av glömska.