Imamen som inte tror på Allâhs resning skall avskedas

Fråga: Jag bevisade för imamen i en moské att Allâh har rest Sig över tronen varpå han förkastade bevisen för sina lärare. Får man be bakom honom?

Svar: Om imamen är i det här landet – Saudiarabien – så måste han få sparken. Han får inte stanna kvar när han förvränger egenskaperna. Man skall anmäla honom hos det islamiska ministeriet så att han avskedas och ersätts.

Om han däremot bor i ett annat land så får man titta vem som är bäst. Om han förvränger samtidigt som det finns andra som är värre än han, så väljer man den minsta nackdelen för att undkomma den större.