Imamen skjuter upp på ´Ishâ’

Fråga: Får imamen skjuta upp en timme eller mer på ´Ishâ’?

Svar: Nej. Han får inte skjuta upp på bönen om det besvärar samlingen. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg följeslagarna vara tidiga i moskén, bad han tidigt, och om han såg att de var sena, bad han sent. Han skall alltså ta hänsyn till samlingen. Men om han ber ensam eller med en samling som föredrar att be under den första tredjedelen av natten för belöningens skull, så är det okej. Att besvära samlingen för den dygdiga handlingens skull är fel. Han skall i så fall be med dem så fort bönen har gått in.