Imamen läser Qunût varje Fadjr

Fråga: Vår imam läser alltid Qunût i Fadjr. Skall vi följa honom i det?

Svar: De får anmäla honom hos myndigheterna så att de kan avskeda honom och hämta en annan. Han skall inte få införa något i landet som folket inte praktiserar. Vissa lärda anser Qunût i Fadjr vara en innovation om det inte handlar om katastrofer. Och om han följer en Fiqh-rättsskola som skiljer sig från människorna i landet, så skall han inte vara imam eftersom han kommer att förvirra dem.