Imamen läser Qunût i varje Fadjr

Fråga: Varje dag läser imamen Qunût i Fadjr. Jag anser att handlingen är innovation. Vad åligger mig? Får jag be med honom?

Svar: Be med honom, ja, och rätta dig efter honom. Be med honom och rätta dig efter honom. Qunût är ju åkallan. Det är hans rättsskola. Praktisera hans rättsskola när det kommer till detta.