Imamen i Rukû´ väntar in de inkommande i moskén

Fråga: Är det föreskrivet för imamen som befinner sig i Rukû´ att vänta in dem som är inne i moskén så att de sluter sig till bönen?

Svar: Ja. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var i Rukû´ lyfte han inte på huvudet förrän fotstegen hade tystnat. Han inväntade dem som hade kommit in.