Imamen glömmer göra två Sudjûd på grund av glömska

Fråga: Imamen förfelade i bönen och gjorde inte två Sudjûd på grund av glömska. Efter bönen gick han sin väg utan att bli upplyst. Får vi göra två Sudjûd på grund av glömska efter bönen?

Svar: Ja. Om imamen inte gör två Sudjûd på grund av glömska, antingen på grund av glömska, bruten tvagning eller någon annan faktor, gör de ledda Sudjûd om de tappar hoppet om imamens Sudjûd. Ty imamens glömska berör både honom och de bedjande bakom honom till skillnad från den leddes glömska som inte berör imamen. Observera dessa två regler: imamens glömska berör honom och de bedjande bakom honom till skillnad från den leddes glömska som inte berör imamen.

Om imamen låter bli att säga:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

i Sudjûd, lämnar han en plikt. Därmed måste han göra två Sudjûd på grund av glömska. Då imamen gör Sudjûd här måste de ledda göra samma sak. Men om den ledde glömmer säga samma sak i bönen, gör han Taslîm med imamen utan att behöva göra två Sudjûd på grund av glömska. Imamen täcker det å hans vägnar. Alltså täcker imamen den leddes glömska om han inte missar något av bönen medan imamens glömska berör både honom och de bedjande bakom honom.