Imamen glömmer en Rak´ah efter påminnelse

Fråga: Vad är den bedjande ålagd om imamen glömmer en Rak´ah och en av de bedjande säger ”Subhân Allâh” upprepande gånger och är helt övertygad om att imamen har glömt en Rak´ah?

Svar: Om den bedjande är övertygad om att imamen har reducerat och säger ”Subhân Allâh” utan att han återvänder, måste han skilja sig från honom. I frågan sätter sig imamen för att göra en sista Tashahhud och Taslîm. Den bedjande säger ”Subhân Allah”, men imamen reser sig inte upp. Härmed måste den bedjande skilja sig från honom och resa sig upp. Han skall inte sitta kvar med honom. Därtill skall han alltså be den sista Rak´ah. Gör han det är han inte ålagd något. Det är inte tillåtet att följa imamen i den här situationen då han anser att imamens bön är ogiltig för att han har bett en Rak´ah mindre.

Vad imamens bön beträffar, så är den giltig om han anser att han har rätt. Allâh tynger inte en själ mer än vad den kan bära. Det imamen klarar av att bära är det han tror och det den bedjande klarar av att bära är det han tror. Människan är inte ålagd att följa det en annan tror om hon själv anser det vara fel.