Imamen glömde göra den andra Sudjûd i sista Rak´ah

Fråga: Vår imam glömde göra den sista Sudjûd i fjärde Rak´ah. Efter Taslîm uppmärksammade samlingen honom om det varpå han gjorde Sudjûd direkt utan att sitta mellan de två Sudjûd. Vad är domen för det?

Svar: Han sitter ju redan. De säger det till honom när han sitter ned. Han skall göra den andra Sudjûd, sedan Taslîm och sedan Sudjûd-us-Sahû.