Imamen går ned i Rukû´ innan jag är klar med al-Fâtihah

Fråga: Om imamen går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa klart al-Fâtihah, skall jag då gå ned i Rukû´ med imamen eller…

Svar: Gå ned i Rukû´ med imamen. I det fallet behöver du inte läsa al-Fâtihah. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) såg sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Rukû´ varpå han själv gick ned i Rukû´. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte honom att ta igen en Rak´ah. Bröder! Var förståndiga! Följ inte åsikter bara för att de är åsikter.