Imamen går ned i Rukû´ innan samlingen hinner läsa al-Fâtihah

Publicerad: 2011-09-21
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13369
Datum: 1432-06-16/2001-05-19

 

Fråga: Ibland händer det att imamen går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa klart al-Fâtihah. Är jag ålagd att läsa klart al-Fâtihah eller att gå ned direkt med imamen?

Svar: Om du läser klart al-Fâtihah utan att komma efter imamen, läser du klart den. Skulle det däremot få dig att komma efter imamens Rukû´, går du ned i Rukû´ även om du inte har läst klart al-Fâtihah.