Imamen frågar om den dödes religiositet innan begravningsbönen

Fråga: Vad säger du om att imamen frågar innan begravningsbönen om den döde, ifall han bad och annat?

Svar: Han skall inte fråga om honom. Det är tillgjordhet. Det påminner om spionage på muslimernas fel. Frågan i sig är en innovation. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade inget sådant om folk trots att det fanns hycklare på hans tid. Han frågade inte om den döde var hycklare eller troende. Dock stämmer det att han frågade om den döde var skuldsatt innan Allâh berikade honom. Om den döde var skuldsatt och ingen betalade hans skuld sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Be för er vän!”1

Efter att Allâh hade berikat honom betalade han själv de dödas skulder. Det är däremot en innovation att fråga om den dödes religiositet.

1al-Bukhârî (2289).