Imamen fortsätter med tredje Rak´ah trots samlingens protest

Publicerad: 2012-01-31
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/1712

 

Fråga: Imamen bad ´Asr och gick upp till tredje Rak´ah utan att sitta i Tashahhud. Samlingen påminde honom om det, men förgäves. Därefter satte han sig ned i första Tashahhud i tredje Rak´ah. Samlingen påminde honom om det med, men förgäves. Därefter gick han ned i sista Tashahhud i fjärde Rak´ah. Vad är vi ålagda? Skall man följa imamen om samlingen är övertygad om att han har fel?

Svar: Om han går upp i tredje Rak´ah efter att ha blivit påmind och utan att gå ned, följer ni efter honom. Ni skall resa er upp och följa imamen. Den första Tashahhud faller vid glömska och kompenseras med två Sudjûd. Han skall inte sitta i Tashahhud i tredje Rak´ah om han skulle glömma den i andra Rak´ah. Det är inte tillåtet för honom att sitta i Tashahhud i tredje Rak´ah då det är ett obehörigt tillägg i bönen. Detta skedde utav okunnighet. I och med att det skedde utav okunnighet är bönen – om Allâh vill – korrekt. Han skall dock påminnas om att han skall göra Sudjûd-us-Sahû innan Taslîm om han glömmer bort den första Tashahhud och att det räcker.