Imamen avser en bön, den ledde en annan

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/452)

Fråga: Är det tillåtet att be obligatorisk bön bakom en imam som ber frivillig bön?

Svar: Enligt den korrekta åsikten är det harmlöst att imamen och den ledde har olika avsikter. Det är alltså tillåtet att be obligatorisk bön bakom en imam som ber frivillig bön. Mu´âdh bin Djabal brukade be med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter han återvände och ledde de sina i bön1. För hans del var den frivillig, för deras del var den obligatorisk. Så om du ber frivillig eller obligatorisk bön och en annan person kommer in i moskén och sluter sig till din bön för att be samlingsbön, är handlingen harmlös. Bådas bön är korrekt. Om han har missat något av din bön, tar han igen det när du är färdig, oavsett om bönen är frivillig eller obligatorisk.

1al-Bukhârî (701).