Imamen återvänder till Tashahhud efter att ha rest sig upp

Fråga: Imamen glömde att sitta i Tashahhud i andra Rak´ah och reste sig upp. Då gjorde de ledda Tasbîh och följaktligen satte sig imamen i Tashahhud. Vad är han ålagd?

Svar: Han är bara skyldig att göra Sudjûd-us-Sahû. Det finns inget bevis för att hans bön är ogiltig. Han gjorde fel och glömde. Han får inte återvända till Tashahhud om han glömmer Tashahhud och hinner resa sig upp. Istället skall han göra Sudjûd-us-Sahû. Och om han påminns innan han hinner resa sig upp, så skall han återvända till Tashahhud utan att göra Sudjûd-us-Sahû.

I frågan är det antingen de ledda eller också imamen som har fel. Om de hade varit kunniga skulle de låtit honom vara när han väl hade rest sig upp. Men hur skall de ledda vara kunniga när inte ens imamerna som de följer är det? Felet är i alla fall gjort. Han skulle ha fortsatt stå upp. Men han gick tillbaka och gjorde ytterligare fel. Han påminner om personen som gör flera fel i bönen; skall han göra Sudjûd-us-Sahû för varje fel? Nej, han gör Sudjûd-us-Sahû en gång för alla fel. Men om felet berör bönens pelare måste de kompenseras.