Imâm Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân

Publicerad: 2007-01-15
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/175-188)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

Yahyâ bin Sa´îd bin Farrûkh, den store Imâmen, de Troendes ledare i Hadîth, Abû Sa´îd at-Tamîmî al-Basrî al-Ahwal al-Qattân – memoreraren.

Han föddes 121.

Han hörde bl a av Sulaymân at-Taymî, Hishâm bin ´Urwah, Sulaymân al-A´mash, Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî, Ibn ´Awn, Shu´bah, ath-Thawrî, Muhammad bin ´ Adjlân och många andra.

Han var verkligen engagerad i denna kunskap och reste för dess skull. Hos honom upphör minnet. Han talade om brister [i hadîtherna] och män. Memorerare härrör från hans institut. Några av dem var Musaddad, ´Alî, al-Fallâs och andra. Han var upprättad på Abû Hanîfahs åsikt inom förgreningsfrågorna om han inte hittade någon Text.

Från honom har bl a följande rapporterat: Sufyân, Shu´bah, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Musaddad, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Ahmad, Ishâq och andra.

Han brukade säga:

”Jag höll Shu´bah sällskap i 20 år.”

Det har bekräftats att Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag har inte sett någon som Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”´Abdur-Rahmân sade till mig: ”Du kommer inte att se någon som Yahyâ al-Qattân.””

´Alî al-Madînî sade:

”Jag har aldrig sett någon kunnigare om män än Yahyâ bin Sa´îd.”

Bundâr sade:

”Yahyâ bin Sa´îd, sin tids Imâm, berättade för oss…”

Abûl-Walîd at-Tayâlisî sade:

”De hävdade att Yahyâ bin Sa´îd är Banû Tamîms betjänt. Han högaktades redan som tonåring.”

Ibn Ma´în sade:

”Yahyâ bin Sa´îd sade till mig: ”Jag är ingens betjänt.””

Ahmad bin Sa´îd ad-Dârimî berättade att han hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”Jag har aldrig skrivit ned hadîth från någon som Yahyâ bin Sa´îd.”

Abû Qudâmah as-Sarkhasî berättade att han hörde Yahyâ al-Qattân säga:

”Alla de Imâmer jag träffat brukade säga: ”Îmân är tal och handling, den stiger och sjunker.” De ansåg Djahmiyyah vara Kuffâr och likaså ansåg de att Abû Bakr och ´Umar kom först i förträfflighet och rätt till kalifat.”

Hâfidh Ibn ´Ammâr sade:

”När jag brukade titta på Yahyâ al-Qattân, trodde jag att han inte kunde något i sina affärskläder. Men när han väl började tala, lyssnade Fuqah⒠på honom.”

Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ al-Qattân sade:

”Min farfar brukade aldrig skoja eller skratta, utan bara le. Han gick aldrig på offentliga badhus.”

´Alî al-Madînî sade:

”Vi var hemma hos Yahyâ bin Sa´îd när någon läste ur kapitlet ”ad-Dukhân”. Då föll Yahyâ ned medvetslös och fick väckas till liv.”

Muhammad bin Sa´d sade:

”Yahyâ var pålitlig, tillförlitlig, upphöjd och ett bevis.”

an-Nasâ’î sade:

”Allâhs väktare över Hadîth är Shu´bah, Mâlik och Yahyâ al-Qattân.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Yahyâ bin Sa´îd missade inte bönen i moskén i 40 år.”

Shâdhdh bin Yahyâ berättade att Yahyâ al-Qattân sade:

”Den som säger att kapitlet ”al-Ikhlâs” är skapat är en kättare.”

Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Min fader sade till mig: ”Jag brukade gå ut hemifrån i strävan efter hadîth och jag kom inte hem förrän på natten.””

´Alî al-Madînî sade:

”Vi var hos Yahyâ bin Sa´îd och när han gick ut ur moskén, gjorde även vi det. Sedan när han väl hade kommit fram till sin dörr, stannade han upp och likaså gjorde vi. Han såg då ar-Rûbî och sade: ”Gå in” och vi gick in. Därefter sade han till ar-Rûbî: Läs.” När han då började läsa, såg jag hur Yahyâ ändrades
till dess att han kom fram till:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

”Åtskillnadens dag är samtligas utsatta tid.” (44:40)

Då föll Yahyâ ned medvetslös och hans röst höjdes. Han var nära dörren och slog runt så att han slog in i dörren och skar upp ryggen så att blodet flödade och kvinnorna skrek. Vi gick ut och ställdes oss bakom dörren till dess att han hade återfått medvetandet. Därefter gick vi in igen och fann honom sovande på sin madrass, sägandes i sömnen: ”Åtskillnadens dag är samtligas utsatta tid.” Han hade denna egenskap till dess att han dog – må Allâh förbarma Sig över honom.”

De sade att Yahyâ bin Sa´îd avled i Safar året 198, fyra månader innan Ibn Mahdî och Ibn ´Uyaynah – må Allâh förbarma Sig över dem.

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Titta inte på hadîthen, utan på berättarkedjan. Antingen är berättarkedjan autentisk eller så skall ni inte låta
er luras av hadîthen om dess berättarkedja inte är autentisk.”