Imâm Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/175-188)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.01.2007

Yahyâ bin Sa´îd bin Farrûkh,
den store Imâmen, de Troendes ledare i Hadîth, Abû Sa´îd at-Tamîmî
al-Basrî al-Ahwal al-Qattân – memoreraren.

Han föddes 121.

Han hörde bl a av Sulaymân at-Taymî, Hishâm bin ´Urwah, Sulaymân
al-A´mash, Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî, Ibn ´Awn, Shu´bah, ath-Thawrî, Muhammad
bin ´ Adjlân och många andra.

Han var verkligen engagerad i denna kunskap och reste för
dess skull. Hos honom upphör minnet. Han talade om brister [i hadîtherna]
och män. Memorerare härrör från hans institut. Några av dem
var Musaddad, ´Alî, al-Fallâs och andra. Han var upprättad på Abû
Hanîfahs åsikt inom förgreningsfrågorna om han inte hittade
någon Text.

Från honom har bl a följande rapporterat: Sufyân, Shu´bah,
´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Musaddad, Abû Bakr bin Abî Shaybah, Ahmad,
Ishâq och andra.

Han brukade säga:

”Jag höll Shu´bah sällskap i 20 år.”

Det har bekräftats att Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag har inte sett någon som Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”´Abdur-Rahmân sade till mig: ”Du kommer inte att se någon
som Yahyâ al-Qattân.””

´Alî al-Madînî sade:

”Jag har aldrig sett någon kunnigare om män än Yahyâ
bin Sa´îd.”

Bundâr sade:

”Yahyâ bin Sa´îd, sin tids Imâm, berättade för oss…”

Abûl-Walîd at-Tayâlisî sade:

”De hävdade att Yahyâ bin Sa´îd är Banû Tamîms betjänt.
Han högaktades redan som tonåring.”

Ibn Ma´în sade:

”Yahyâ bin Sa´îd sade till mig: ”Jag är ingens betjänt.””

Ahmad bin Sa´îd ad-Dârimî berättade att han hörde Ahmad bin
Hanbal säga:

”Jag har aldrig skrivit ned hadîth från någon
som Yahyâ bin Sa´îd.”

Abû Qudâmah as-Sarkhasî berättade att han hörde Yahyâ
al-Qattân säga:

”Alla de Imâmer jag träffat brukade säga: ”Îmân är tal och
handling, den stiger och sjunker.” De ansåg Djahmiyyah vara Kuffâr
och likaså ansåg de att Abû Bakr och ´Umar kom först
i förträfflighet och rätt till kalifat.”

Hâfidh Ibn ´Ammâr sade:

”När jag brukade titta på Yahyâ al-Qattân, trodde jag
att han inte kunde något i sina affärskläder. Men när han väl började
tala, lyssnade Fuqah⒠på honom.”

Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ al-Qattân sade:

”Min farfar brukade aldrig skoja eller skratta, utan bara
le. Han gick aldrig på offentliga badhus.”

´Alî al-Madînî sade:

”Vi var hemma hos Yahyâ bin Sa´îd när någon läste ur
kapitlet ”ad-Dukhân”. Då föll Yahyâ ned medvetslös och fick väckas
till liv.”

Muhammad bin Sa´d sade:

”Yahyâ var pålitlig, tillförlitlig, upphöjd och ett
bevis.” 

an-Nasâ’î sade:

”Allâhs väktare över Hadîth är Shu´bah, Mâlik och Yahyâ al-Qattân.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Yahyâ bin Sa´îd missade inte bönen i moskén i 40 år.”

Shâdhdh bin Yahyâ berättade att Yahyâ al-Qattân sade:

”Den som säger att kapitlet ”al-Ikhlâs” är skapat är en kättare.”

Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Min fader sade till mig: ”Jag brukade gå ut hemifrån
i strävan efter hadîth och jag kom inte hem förrän på natten.””

´Alî al-Madînî sade:

”Vi var hos Yahyâ bin Sa´îd och när han gick ut ur moskén,
gjorde även vi det. Sedan när han väl hade kommit fram till sin dörr,
stannade han upp och likaså gjorde vi. Han såg då ar-Rûbî
och sade: ”Gå in” och vi gick in. Därefter sade han till ar-Rûbî:
”Läs.” När han då började läsa, såg jag hur Yahyâ ändrades
till dess att han kom fram till:

إِنَّ
يَوْمَ الْفَصْلِ
مِيقَاتُهُمْ
أَجْمَعِينَ

Ӂtskillnadens
dag är samtligas utsatta tid.” (44:40)

Då föll Yahyâ ned medvetslös och hans röst höjdes. Han
var nära dörren och slog runt så att han slog in i dörren och skar
upp ryggen så att blodet flödade och kvinnorna skrek. Vi gick ut
och ställdes oss bakom dörren till dess att han hade återfått
medvetandet. Därefter gick vi in igen och fann honom sovande på
sin madrass, sägandes i sömnen: ”Åtskillnadens dag är samtligas
utsatta tid.” Han hade denna egenskap till dess att han dog – må
Allâh förbarma Sig över honom.”

De sade att Yahyâ bin Sa´îd avled i Safar året 198,
fyra månader innan Ibn Mahdî och Ibn ´Uyaynah – må Allâh förbarma
Sig över dem.

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Titta inte på hadîthen, utan på berättarkedjan.
Antingen är berättarkedjan autentisk eller så skall ni inte låta
er luras av hadîthen om dess berättarkedja inte är autentisk.”