Imam tvingas till hopslagna böner

Fråga: Vad är domen för att imamen tvingas till att slå ihop bönerna?

Ibn ´Uthaymîn: Vem tvingar honom?

Frågeställare: Moskéns församling.

Ibn ´Uthaymîn: Imamen kan inte tvingas till hopslagna böner. Imamen är imam. Han är myndighet i sin moské. Om församlingen ber honom slå ihop bönerna, får han granska: om förutsättningarna tillåter hopslagna böner, måste han slå ihop bönerna. Ty han är myndighet och myndigheten måste göra det som är bekvämast för folket. Därför sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Om någon av er leder människorna i bönen skall han fatta sig kort. Och om han ber ensam får han be hur länge han vill.”

Om församlingen vill att han slår ihop bönerna och omständigheterna tillåter det, måste han gå med på deras önskemål. Dock är det upp till honom huruvida han själv skall slå ihop bönerna eller inte.

Och om omständigheterna inte tillåter hopslagning av böner, får han inte acceptera deras önskemål. Han skall tala om för dem att han vägrar slå ihop bönerna eftersom omständigheterna inte tillåter det. Om de vidhåller och säger att de annars kommer att slå ihop på egen hand, får de göra det. Om han skulle befara prövning i liknande fall, får han slå ihop bönerna med dem och avse frivillig bön. Det är ju möjligt, om än osannolikt, att omständigheterna tillåter hopslagna böner. Annars får han inte slå ihop dem. Istället skall han tala om för dem att det är förbjudet att slå ihop bönerna utan tillåtande omständigheter eftersom Allâh sade:

إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade tiderna och klargjorde alla böners respektive tider.

14:103