Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah?

Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt som han själv inte är övertygad, måste han återvända till följd av deras påminnelse.

Om de inte påminner honom utgår han från sitt starka antagande. Om du anar starkt att du har bett tre Raka´ât, ber du den fjärde och gör sedan två Sudjûd på grund av glömska efter Taslîm. Skulle de påminna dig på väg till fjärde Rak´ah, sätter du dig genast ned och fortsätter inte. Sätt dig ned då du inte är övertygad.