Imam tar över bön i andra Rak´ah

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/127)

När det är dags att be är den regelbundne imamen borta varpå hans vikarie ställer sig längst fram för att leda folket i bön. Under bönens gång dyker den regelbundne imamen upp; ska vikarien förbli på sin plats och fortsätta leda bönen eller stega tillbaka? Bådadera är harmlösa.

Så länge imamen sluter sig till bönen i första Rak´ah är allting klart och tydligt. Problemet uppstår om han sluter sig till bönen efter andra Rak´ah. Ty om han sluter sig till bönen i första Rak´ah, gör han Taslim med församlingen som vanligt. Men om han sluter sig till bönen efter första Rak´ah då? När de är klara med sin bön har han fortfarande Raka´ât att kompensera. Vad gör han här? Vad gör de här? Ska han göra Taslîm med dem och sedan gå upp och avsluta sin bön på egen hand? Eller ska han fortsätta be medan de får antingen sitta kvar och invänta honom eller göra Taslîm på egen hand?

Rätt svar är det andra alternativet. Han kan ju inte sitta och avsluta sin bön innan den är slut. Alltså är det upp till de ledda att antingen invänta imamen till dess att han gör Taslîm med dem eller också att de gör Taslîm på egen hand eftersom de är ursäktade.