Imam sen till bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/191)

Fråga: En moskéimam kommer sent till Fadjr och Dhuhr och kan ibland skjuta upp en samlingsbön en hel timme. Vad råder ni honom?

Svar: Imamen får inte skjuta upp på någon bön, oavsett om det handlar om Fadjr, Dhuhr eller någon annan bön. Det är hans skyldighet att inte göra det. Inte heller är det lämpligt att han skjuter upp på böneutropet (إقامة الصلاة) frånsett det böneutrop som är relaterat till ´Ishâ’. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg att samlingen var närvarande, bad han snarast, och om han såg att den var frånvarande, sinkade han1. Alla andra böner bör han be snarast. Imamen ska också ta hänsyn till de böner som föregås av frivilliga böner (الرواتب) så att människorna får tillräckligt med tid för att kunna två sig och be dessa frivilliga böner.

1al-Bukhârî.