Imam säger fel fras i fel position i bönen

Fråga: Vår imam sade:

الله أكبر

”Allâh är större.”

istället för:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Därtill gjorde han inte Sudjûd-us-Sahû utav okunnighet. Vad är domen för bönen?

Svar: Om han sade så avsiktligt är bönen ogiltig. Om han gjorde det utav glömska eller okunnighet, så måste han göra Sudjûd-us-Sahû. Om han gjorde Taslîm innan Sudjûd-us-Sahû, gör han Sudjûd-us-Sahû efter Taslîm. Och om avbräcket blir stort eller tvagningen bryts, så är han inte ålagd att göra Sudjûd-us-Sahû.