Imam reagerar inte på samlings upplysning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/283-284)

400 – Jag frågade min fader om en imam som går upp i femte Rak´ah; trots att samlingen upplyser honom fortsätter han att be. Vad ska de göra? Min fader svarade:

De ska sätta ned honom. Om han inte sätter sig ned ska de sluta följa honom. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godtog inte Dhûl-Yadayns ord. Om bara en upplyser honom, ska han ignorera honom. Men om alla eller merparten upplyser honom, sätter han sig ned.”