Imâm Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânî

Muhammad bin al-Hasan bin Farqad ash-Shaybânî. Hârûn ar-Rashîd utsåg honom till domare. När han vid ett tillfälle reste med ar-Rashîd till Khurâsân dog han i Rayy vari han också begravdes.

Hans fader var soldat i Shâm. När han kom till Wâsit föddes Muhammad. Det var då 132.

Han växte upp i Kûfah och studerade under Abû Hanîfah, Mâlik, Abû Yûsuf och andra. Han höll lektioner i moskén i Kûfah när han var tjugo år gammal.

Ibrâhîm al-Harbî sade:

”Jag frågade Imâm Ahmad var han hade lärt sig de precisa frågorna. Han sade: ”Från Muhammad bin al-Hasans böcker.”

Han dog 189 i Rayy. as-Sam´ânî sade:

”Muhammad bin al-Hasan och al-Kisâ’î dog samma dag i Rayy.”

Det sägs att ar-Rashîd brukade säga:

”Fiqh och arabiskan är begravda i Rayy.”

Muhammad bin al-Hasân var kusin med al-Farrâ’ som var en känd imam inom grammatiken och det arabiska språket.