Imâm Mâliks syn på att avbryta frivillig bön

Publicerad: 2010-08-14
Författare: Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî
Källa: al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/129)

 

Jag frågade [Ibn-ul-Qâsim]:

“Ansåg Mâlik att man skulle ta om den frivilliga bönen om man avbröt den avsiktligt?” Han svarade:

“Ja.”

Jag frågade:

“Om han inte avbröt den avsiktligt då?” Han svarade:

“Då ansåg Mâlik att man inte skulle ta igen bönen.”

Mâlik sade om den som avsiktligt avbryter den frivilliga bönen:

“Han får ta om den förutom om han gör det för att han måste uträtta naturligt behov.”

Jag frågade:

“Om han då avsiktligt bryter sin tvagning under den frivilliga bönen?” Han svarade:

“Då har han ju avbrutit den avsiktligt. Han får ta om bönen.”

Mâlik sade om personen som inleder en frivillig bön och inte hinner göra någon Rak´ah innan Iqâmah läses:

“Om han kan be snabbt på så sätt att han endast läser al-Fâtihah i varje Rak´ah samt hinner be med Imâmen, gör han det. Om han inte kan göra det, anser jag att han skall göra avbryta bönen med Taslîm och sluta sig till [den obligatoriska] bönen. Om han inte avbryter den med Taslîm, får han ta om bönen.”