Imam lyfter inte händer i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/235)

318 – Jag frågade min fader om upplyftning av händer i bönen. Han svarade:

Den som tar upp dem är bättre.”

319 – Jag frågade min fader vem som ska leda bönen, han som memorerar Qur’ânen men inte tar upp händerna eller han som tar upp händerna men inte memorerar Qur’ânen? Han svarade;

Den som kan mest av Allâhs skrift ska leda folket i bön. Därtill ska han lyfta på händerna, ty det är Sunnah.”