Imam leder tvådd samling i bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/137)

181- Jag frågade min fader om en man som gjort Tayammum kan leda en tvådd samling i bön. Han svarade:

”Det är harmlöst.”

Sedan sade han:

”Det rapporteras att Ibn ´Abbâs, som gjort Tayammum, ledde bland andra ´Ammâr bin Yâsir i bön.”

Min fader sade:

”Jag håller mig till Ibn ´Abbâs handling med ´Ammâr.”