Imam läser ut Qur’ânen i de obligatoriska bönerna

Fråga: Jag är en imam i moskén som läser ut Qur’ânen systematiskt i de obligatoriska bönerna. Vad är domen för det?

Svar: Det har inte rapporterats att imamen fortsätter läsa Qur’ânen i de obligatoriska bönerna till dess att han läser ut den. Det görs endast under nattbönerna, Tarâwîh och Tahadjdjud. Det är det som har rapporterats från Salaf. Det är inte känt att Salaf läste ut Qur’ânen från början till slut under de obligatoriska bönerna.