Imam kommer på innan Taslîm att han är oren

Fråga: Jag ledde andra i bönen och kom på först i sista Tashahhud att jag inte var ren. Jag fulländade bönen och sade inget till dem. Vad är jag skyldig att göra nu?

Svar: Om du under bönen kommer på att du inte är tvådd, så är både din och deras bön ogiltig. Och om du kommer på det efter bönen så är deras bön giltig till skillnad från din. Du får inte fortsätta be om du vet att du inte är tvådd. Du måste lämna bönen och underrätta dem. Antingen väntar de på dig och så tar du om bönen från början med dem eller också utser de en imam som fortsätter leda dem i bönen. Han skall som sagt ta om bönen från början.