Imâm Khalîfah bin Khayyât

Publicerad: 2007-04-09
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/472-474)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

Khalîfah bin Khayyât bin Khalîfah bin Khayyât; Imâm, Hâfidh och ´Allâmah i historia. Abû ´Amr al-´Usfûrî, även kallad för ”Shabâb”. Författare till ”at-Târîkh”, ”at-Tabaqât” och andra verk.

Han hörde från sin fader, Ziyâd bin ´Abdillâh al-Bukkâ’î, Sufyân bin ´Uyaynah, Ismâ´îl bin ´Ulayyah, Yahyâ al-Qattân, Ibn Mahdî m fl.

Från honom rapporterade al-Bukhârî, Baqiyy bin Makhlad, ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî, Abû Bakr bin Abî ´Âsim, Zakariyyâ as-Sâdjî m fl.

Han var tillförlitlig, en släktforskare. Ibn ´Adiyy sade:

””Han var tillförlitlig, en av de uppmärksamma rapporterarna.””

Jag säger: ”Vissa sade att han var mjuk, men utan bevis.”

Mutayyin och andra sade: ”Han dog 240.””

Jag säger: ”Han blev 80 år gammal. Den som säger att han dog 146 har sagt fel, ty hans farfar dog 160.”

Samma år som Shabâb dog, dog även Ahmad bin Abî Duwâd, Abû Thawr, Faqîh Ibrâhîm bin Khâlid, Qutaybah bin Sa´îd, Faqîh Sahnûn fl.