Ibn Bâz om organdonation

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den ädle brodern och förträfflige chefen för Da´wah- och vägledningscentret i ad-Dammâm.

Salâmun ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh. Vidare:

Jag hänvisar till ert brev S/9/488 som skrevs 1415-05-04  i vilket det frågas om domen för att stänga av respiratorn i vilken frågeställarens dottern ligger på militärsjukhuset i adh-Dhahrân. Det sägs att flickan är förståndshandikappad och hjärndöd sedan födseln. Likaså frågar han om domen för att donera hennes organ.

Jag anser det inte vara tillåtet att donera hennes organ. En Muslim är helgad och vördad såväl levande som död. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes.”